Lidgelden voor het schaakseizoen 2023/2024.

Geachte leden,

Seizoen 2022/2023 loopt op zijn einde.

Achter de schermen wordt al aardig geknutseld aan het nieuwe seizoen 2023/2024.

Voor zij die twijfelen, hoe zat het weer met dat lidgeld voor 2023/2024?

wel, de statuten zeggen het volgende:

2°   Door het betalen van lidgeld is men automatisch lid en akkoord met de statuten en
reglementen.
Het lidgeld dient voor de Algemene Vergadering(lees 6 september 2023)  betaald te zijn. Men kan enkel aan de schaakactiviteiten deelnemen wanneer het lidgeld betaald is.

3°   Het lidgeld kan enkel aangepast worden op een algemene vergadering, een wijziging
van het lidgeld moet goedgekeurd worden met een meerderheid van 50 % + 1 stem.

Hoeveel was het ook alweer?

Seniors:  25 €   (15 € voor leden van KSK Deurne)
Jeugd:     20 €   (10 € voor leden van KSK Deurne)
Rekening nr. BE37 9731 4164 8528 van Schaakkring Deurne-Zuid.
Mededeling: Lid: Naam en voornaam

Dit bericht is geplaatst in herbekijk. Bookmark de permalink.