Privacy beleid

VERKLARING BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In navolging van de vernieuwde Europese wet van 25 mei 2018 betreffende bescherming van de persoonlijke gegevens (GDPR) verklaart Schaakkring Deurne-Zuid het volgende:

De verzamelde gegevens van onze leden zijnde: Naam en voornaam, geboortedatum en plaats, volledig adres, e-mailadres, rijksregisternummer, telefoongegevens en nationaliteit worden verzameld teneinde onze competities reglementair te kunnen laten doorgaan.

Deze gegevens worden ook doorgegeven aan onze locatie Royal ESSO Club alsmede aan Stad Antwerpen en gemeente Deurne teneinde subsidies te bekomen.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen als onderdeel van onze competities zoals bvb Veranderingen van locatie, tegenstrevers, aanvangsuur , enz…
Eveneens voor activiteiten of evenementen zoals bvb  Uitstappen met de club, of museumbezoeken.

Dit betekent o.a.:
– Dat wij de gegevens met zorg behandelen en alles in het werk stellen opdat deze
gegevens niet openbaar worden gemaakt.
– Niet delen met derden, tenzij (zoals aangegeven) met partners waarvoor dit noodzakelijk
is.
– De gegevens niet langer worden bewaard dan nodig.
– Dat elk lid inzagerecht heeft voor zijn/haar gegevens.
– Dat elk lid rectificatierecht heeft voor zijn/haar gegevens.
– Dat elk lid ten alle tijde zijn/haar gegevens kan laten verwijderen.