AV en Blitztornooi

Algemene Vergadering: De AV kende een vlot verloop, dat moest ook wilden we ons blitz kampioenschap binnen de voorziene tijd beëindigen. De jaarlijkse prijsuitreiking voor de senioren werd verplaatst naar zondag 8/9 tijdens het Eerste Etentje dat de club organiseert. Na het welkom woord van de voorzitter gaf Leo Geylen een kort overzicht van wat onze jeugd dit jaar zoal geleerd heeft op schaakgebied. De doelstellingen voor het nieuwe seizoen werden voorgesteld en nadien volgde de prijsuitreiking voor de jeugd. Verder werden de agendapunten stipt gevolgd. Vóór de start van het clubkampioenschap houden we nog een extra AV om het voorstel betreffende de hervorming van de competitiemodaliteiten te bekrachtigen of te verwerpen. De voorgestelde wijzigingen kunnen nog aangepast worden. Voorstellen tot wijziging moeten schriftelijk of via mail aan het bestuur worden doorgegeven. Het bijeenroepen van de extra AV werd met algemene goedkeuring ( gestemd bij hand opsteken) aangenomen door de aanwezige clubleden op de AV van 4/9. De gevraagde 30% van onze clubleden keurden deze aanvraag dus goed. Klik op deze link Competitiemodaliteiten clubkampioenschap om het voorstel te bekijken. De datum van de te houden extra AV moeten we nog vastleggen. Info volgt. Bij de rondvraag werd nog één punt aangehaald: “Storen van wedstrijden door afgaan van gsm’s en luidruchtig rumoer na het beëindigen van een partij.”  Bij herhaaldelijke en flagrante overtredingen zal de spelleider sanctionerend optreden. (vb. een tijdverlies sanctie of wedstrijdverlies) Wij vragen hiervoor begrip van iedereen!!!
2013 Blitz Kampioenschap: Ge valt toch niet van uw stoel dat we nu schrijven dat Alain het tornooi won?! Wel verrassend was de tweede plaats van Jef Embrechts.  Patrik, Rik en Fred behaalden een gedeelde derde plaats. Wij hadden vóór de start getipt op een tweede plaats voor Patrik. “Mmm, misschien is die uitslag van Jef E toch niet zo verbazingwekkend, hij promoveerde dit seizoen toch naar de eerste reeks. Volledige uitslag zie: Tornooien – Blitz.
Hall of Fame: Bekijk ons prikbord eens… goeie zet Harry!!! Jef DM.

Dit bericht is geplaatst in nieuws. Bookmark de permalink.