Woensdag 7 september AV.

Alle leden worden uitgenodigd op een algemene vergadering op woensdag 7 september 2011 te 14 uur 15 in ons lokaal
1° Dagorde:
Openingswoord van de voorzitter
2° Financieel:
kasverslag
3° Jaarverslag
Competitie – Beker – Tornooi Torfs – Blitz – Rapid.
Jaarprogramma
Simultaan
4° Jeugdwerking
Competitie
’t Stad Sport (grabbelpas)
Simultaan
Proclamatie Jeugd heeft plaats onmiddellijk na het voorwoord van de voorzitter.
5° Materiaalbeheer:
Overzicht  materialen
Bestuur
Wijziging statuten en reglementen (Indien neventornooi wordt gestemd)
Functieverkiezing secretaris.
Voorstel Neventornooi.
Rondvraag
Punten die door leden op de dagorde zijn geplaatst.
Proclamatie
Seniors
De leden die competitie willen spelen moeten dit schriftelijk laten weten op bijgevoegde lijst. Uiterste inschrijvingsdatum 30 september 2011. Om deel te nemen aan activiteiten moet het lidgeld betaald zijn. Seniors 10 € / jeugd 5 €. Leden die punten op de dagorde willen plaatsen moeten die schriftelijk aan het bestuur bezorgen vóór 25 augustus 2011. In het belang van de goede clubwerking verwachten wij al de leden op de algemene vergadering. Jef DM.

Dit bericht is geplaatst in nieuws. Bookmark de permalink.